Samarbete skapar mervärde

 Maskin förteckning fräs:

 

  • Horisontal flerop. Mazak Nexus 5000 2 paletter
  • Horisontal flerop. Mazak H-400 2 paletter
  • Vertikal flerop. Johnford VMC 850

 

 

Horisontal flerop. Mazak Nexus 5000 2 paletter

Palett 500x500

 

X- rörelse 730mm

Y- rörelse 730mm

Z- rörelse 740mm

 

Horisontal flerop. Mazak H-400 2 paletter

Palett 400x400

 

X- rörelse 560mm

Y- rörelse 510mm

Z- rörelse 510mm

 

Vertikal flerop. Johnford VMC 850

 

X-rörelse 750mm

Y-rörelse 500mm

Z-rörelse 500mm