Samarbete skapar mervärde

Nu är produktionen igång i vår nya DMG Mori NHX 5000