Samarbete skapar mervärde

DMG NHX 5000, 14 paletter är under installation och beräknas producera sina första spånor i början av mars.